Du học Pháp: Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNDH - Để nhận bằng thạc sĩ tại Pháp không khó, sau khi tốt nghiệp đại học các bạn chỉ cần học từ...
Ngôi trường về ẩm thực Pháp nổi tiếng tại Úc

Ngôi trường về ẩm thực Pháp nổi tiếng tại Úc

20/08/2017 13:54 CNDH - Le Cordon Bleu là một trong những tổ chức nổi tiếng vào bậc nhất thế giới với những cống h...
Tìm hiểu hệ thống các trường Grandes Ecoles tại Pháp

Tìm hiểu hệ thống các trường Grandes Ecoles tại Pháp

20/08/2017 13:54 CNDH - Pháp đánh giá rất cao các sinh viên tốt nghiệp từ các Grandes Écoles. Tất nhiên, nếu bạn h...
Tin nóng trong ngày nhiều người đọc
Học và thi bằng TCF để du học Pháp

Học và thi bằng TCF để du học Pháp

20/08/2017 13:54Học và thi bằng TCF để du học Pháp
Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Pháp

Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Pháp

20/08/2017 13:54Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học Pháp
Du học Tiến Sỹ tại Pháp

Du học Tiến Sỹ tại Pháp

20/08/2017 13:54Du học Tiến Sỹ tại Pháp
Du học Pháp ngày càng thuận lợi

Du học Pháp ngày càng thuận lợi

20/08/2017 13:54Du học Pháp ngày càng thuận lợi
Phương pháp giảng dạy xem học sinh là trung tâm tại Pháp

Phương pháp giảng dạy xem học sinh là trung tâm tại Pháp

20/08/2017 13:54Phương pháp giảng dạy xem học sinh là trung tâm tại Pháp
Các trường đào tạo ngành Kiến trúc tại Pháp

Các trường đào tạo ngành Kiến trúc tại Pháp

20/08/2017 13:54Các trường đào tạo ngành Kiến trúc tại Pháp
Các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Pháp

Các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Pháp

20/08/2017 13:54Các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Pháp
Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học tại Pháp

Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học tại Pháp

20/08/2017 13:54Tìm hiểu hệ thống giáo dục đại học tại Pháp
Các trường đại học và Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy đại học PRES

Các trường đại học và Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy đại học PRES

20/08/2017 13:54Các trường đại học và Trung tâm nghiên cứu và giảng dạy đại học PRES

Chưa có bài viết nào

Chưa có bài viết nào

Trang chủVề đầu trang